قوانین

پارسیا آپ یک آپلود سنتر رایگان می باشد که هر شخصی اجازه استفاده از آن را دارد. مسئولیت کلیه ی فایلهای نگهداری شده و به اشتراک گذاری شده بر عهده ی آپلود کننده آن فایل بوده و پارسیا آپ هیچ مسئولیتی نسبت به آن ندارد. در صورت هرگونه استفاده ی غیر مجاز، پارسیا آپ میتواند به نحو مقتضی با کاربر متخلف برخورد نماید که این برخورد میتواند شامل حذف فایلها یا انسداد حساب کاربری خاطی باشد و حق هرگونه پیگیری قانونی برای پارسیا آپ محفوظ میباشد.

موارد غیر مجاز برای آپلود :
• فایل مغاير با شئونات اخلاقی و ملی و قوانین جمهوری اسلامی ایران
• فایل دارای کپی رايت که حقوق نشر آن توسط مولف محفوظ است
• فایل توهين آميز به مقامات سياسی و اقليت های قومی و مذهبی
• فایل مخرب یا مخل ارائه سرویس مطلوب سایت
• فایل هایی که برای اشتراک گذاری غیر قانونی و یا دانلود به صورت ناخواسته بر روی دستگاه کاربران استفاده می شوند.

queue